Głównym celem projektu SCALE-UP jest dostosowanie, wdrożenie i ewaluacja narzędzi wspierających regionalnych aktorów w eliminowaniu wąskich gardeł w procesie dążącym do pełnego wykorzystania potencjału biogospodarki w ich regionie.

Celami szczegółowymi projektu SCALE-UP są:

  • Zwiększenie zdolności i wiedzy wielopodmiotowych partnerstw w celu przyspieszenia rozwoju rynkowych produktów i usług oraz poprawy penetracji rynku poprzez rozwiązania oparte na zasobach pochodzenia biologicznego (bio-based)
  • Skuteczne wykorzystanie istniejącej wiedzy praktycznej i naukowej
  • • Osiągnięcie wysokiego poziomu świadomości i zrozumienia biogospodarki, jej potencjału i wpływu wśród społeczności lokalnych
  • Wzmocnienie współpracy pomiędzy producentami surowców, MŚP, klastrami, podmiotami społecznymi i decydentami politycznymi
  • Promowanie regionalnych, wiejskich, lokalnych/miejskich i konsumenckich przemian w kierunku zrównoważonej, regeneracyjnej, inkluzyjnej i sprawiedliwej gospodarki o obiegu zamkniętym i biogospodarki we wszystkich regionach Europy

We ask you to agree to the use of cookies and analysis tools to anonymously evaluate the use of our website so that we can make your visit to our website as comfortable as possible and further improve our services

For more info, please see our Privacy Policy.

Edit settings

You can disable the following optional tracking tools:

necessary (session) cookies for the operation of the website
Matomo web analytics service
Youtube Player Service

back