Главната цел на проектот SCALE-UP е да се прилагодат, имплементираат и проценат алатките за да им се помогне на регионалните чинители да ги надминат очигледните бариери кон целосно искористување на биоекономскиот потенцијал во регионот.

Поконкретно, целите на проектот SCALE-UP се:

  • Да се зголеми капацитетот и знаењето за партнерства со повеќе чинители за да се забрза развојот на производи и услуги и да се подобри продирот на био-базирани решенија на пазарот
  • Да се подобри знаењето за потенцијалот за рециклирање на хранливи материи во регионите
  • Успешно распоредување на постојните практични и научни сознанија
  • Да се постигне високо ниво на свест и разбирање за биоекономијата и нејзиниот потенцијал и влијанија кај локалните заедници
  • Да се зајакне соработката помеѓу примарните производители, малите и средните претпријатија, кластерите, социјалните чинители и креаторите на политиките
  • Да се промовираат регионални, рурални, локални/урбани и потрошувачки транзиции кон одржлива, регенеративна, инклузивна и праведна циркуларна економија и биоекономија низ сите региони на Европа.

Wir bitten Sie, einer Verwendung von Cookies und Analysetools zur anonymen Auswertung der Nutzung unserer Webseite zuzustimmen, damit wir den Besuch unserer Webseite so komfortabel wie möglich gestalten und unser Angebot weiter verbessern können.

Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Einstellungen bearbeiten

Folgende optionale Tracking-Tools können Sie deaktivieren:

notwendige (Session-)Cookies für den Betrieb der Webseite
Matomo Webanalysedienst
Youtube Video-Player-Dienst

zurück