green hill

Aim of the SCALE-UP project

Det övergripande målet för SCALE-UP-projektet är att anpassa, genomföra och utvärdera verktyg för att hjälpa regionala aktörer att övervinna de uppenbara flaskhalsarna för att fullt ut utnyttja bioekonomins potential i sin region.

SCALE-UP-projektet har följande mål:

  • Att öka kapaciteten och kunskapen hos partnerskap med flera aktörer för att påskynda utvecklingen av marknadsmässiga produkter och tjänster och förbättra marknadsintroduktionen av biobaserade lösningar.
  • Att förbättra kunskapen om potentialen för återvinning av näringsämnen i regionerna.
  • Att framgångsrikt använda befintlig praktisk och vetenskaplig kunskap.
  • Att uppnå en hög nivå av medvetenhet och förståelse för bioekonomin och dess potential och effekter i lokalsamhället
  • Att stärka samarbetet mellan primärproducenter, små och medelstora företag, kluster, sociala aktörer och beslutsfattare.
  • Att främja regionala, landsbygds-, lokala/stads- och konsumentbaserade övergångar till en hållbar, regenerativ, inkluderande och rättvis cirkulär ekonomi och bioekonomi i alla regioner i Europa.

 

SCALE-UP Rådgivande Styrelse

 

Tatjana Batas - Mozaik Business Consultancy

Tatjana Batas är en oberoende affärsrådgivare, coach och projektledare. Hon tillhandahåller konsulttjänster för sektoröverskridande och multiaktörsinitiativ inom cirkulär ekonomi och bioekonomi på regional och europeisk nivå. Hon arbetar med olika utmaningar som att främja innovation, utveckla företag, accelerera små och medelstora företag och skapa arbetstillfällen. Hennes expertområden inkluderar även kluster, tvärgående frågor, marknads- och konkurrensanalys samt identifiering och kommunikation med institutionella intressenter och den vetenskapliga gemenskapen. Hon har avancerad kunskap om värdekedjor inom jordbrukslivsmedel, förnybar energi och blå ekonomi och främjar lösningar med nollavfall som har långsiktiga sociala, miljömässiga och styrningsmässiga effekter. Sedan 2006 arbetar hon som oberoende expert för Europeiska kommissionen inom ramen för HORIZON CSA- och IA-programmen.

Tatjana Batas är utbildad medicinsk diagnostikingenjör och har en magisterexamen i företagsadministration (MBA) från Henley Management College i London, Storbritannien. Hon är certifierad kunskapshanterare (Knowledge Management Institution, USA) och certifierad EU-coach inom blå ekonomi.

 

Jeannette van Rijsoort - Provincial Government Gelderland

Jeannette van Rijsoort är utbildad tropisk och social ekolog med över 25 års erfarenhet som konsult och programledare inom hållbarhet, skogsbruk och landsbygdsutveckling i Nederländerna och utvecklingsländer. Hon har arbetat för och med regeringen, forskningsinstitutioner, icke-statliga organisationer, jordbruks- och skogsbrukskooperativ samt som konsult i Nederländerna, Afrika och Asien, inklusive tre år i sydvästra Kina (Yunnan). Hon har även varit entreprenör och efter att ha identifierat en nischmarknad startade, expanderade och framgångsrikt sålde hon ett företag inom hållbar bambukläder. Hennes passion är att arbeta med innovativa lösningar inom hållbar utveckling (bioekonomi och cirkulär ekonomi) och att koppla samman människor och organisationer. Hon avser allt mer att använda naturen som modell, mått och mentor för dessa innovativa övergångar (biomimikry).

Jeannette van Rijsoort arbetar för närvarande som övergångsledare för programmet för cirkulär ekonomi vid provinsregeringen i Gelderland, Nederländerna. Programmet fokuserar på sektorerna med störst användning av primära resurser, nämligen livsmedelssektorn, byggsektorn, infrastruktursektorn, tillverkningsindustrin samt avfalls- och konsumentsektorn. Ambitionen är att minska användningen av primära resurser med 50 % år 2030 och med 100 % år 2050, både genom att stänga kretsloppet för primära resurser och genom att ersätta dem med biologiska resurser.

 

Joachim Venus - Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy (ATB Potsdam)

Joachim Venus arbetar som seniorforskare vid ATB Potsdam. Han är programkoordinator för forskningsprogrammet "Material- och energianvändning av biomassa" och chef för forskningsgruppen för bio-baserade produkter vid institutionen för bioingenjörskonst. Hans vetenskapliga fokus ligger på utvecklingen av kontinuerliga processer för produktion av basiska kemikalier, särskilt mjölksyra, från biogena resurser. Han har en examen som Dipl.-Ing. inom bioteknik och disputerade vid universitetet i Dresden med avhandlingen "Uppskalning av aeroba fermenteringsprocesser inom läkemedelsindustrin".

 

Dorian Wessely - Cleantech Cluster Upper Austria

Dorian Wessely är en professionell med en mångsidig kompetens och en passion för hållbara lösningar. Hans utbildning omfattar en Dipl.-Ing.-examen och en kandidatexamen (BSc) från Universität für Bodenkultur i Wien, där han fokuserade på utnyttjande av förnybara råvaror och energi, tillsammans med en kandidatprogram i miljö- och bioresursförvaltning.

I sin roll som Cleantech Cluster Manager vid Business Upper Austria GmbH sedan januari 2022 har Dorian Wessely bidragit till att främja regionala, nationella och internationella samarbeten genom att använda sin kompetens inom miljöfrågor och strategier för cirkulär ekonomi. Innan dess var han projektledare och ansvarig för nyckelkunder inom samma organisation från augusti 2018 till januari 2022, och ledde framgångsrikt initiativ inom cirkulär ekonomi, bioekonomi, bioenergi samt vatten- och avfallshantering.

Som projektledare har Dorian Wessely bidragit till framstående EU-projekt som "GoDanuBio!", "DanuBioValNet" och "AlpLinkBioEco". Dessa projekt har främjat bioekonomi, deltagande styre och nya biobaserade värdekedjor i Oberösterrike. Som Clustermanager övervakar Dorian Wessely för närvarande betydande projekt som Horizon-projektet SYMBIOREM, som fokuserar på föroreningar i europeisk jord och vatten, samt flaggskeppsinitiativet Bioeconomy Austria, som syftar till att utveckla en nationell bioekonomikluster.

 

Wir bitten Sie, einer Verwendung von Cookies und Analysetools zur anonymen Auswertung der Nutzung unserer Webseite zuzustimmen, damit wir den Besuch unserer Webseite so komfortabel wie möglich gestalten und unser Angebot weiter verbessern können.

Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Einstellungen bearbeiten

Folgende optionale Tracking-Tools können Sie deaktivieren:

notwendige (Session-)Cookies für den Betrieb der Webseite
Matomo Webanalysedienst
Youtube Video-Player-Dienst

zurück