Det övergripande målet för SCALE-UP-projektet är att anpassa, genomföra och utvärdera verktyg för att hjälpa regionala aktörer att övervinna de uppenbara flaskhalsarna för att fullt ut utnyttja bioekonomins potential i sin region.

SCALE-UP-projektet har följande mål:

  • Att öka kapaciteten och kunskapen hos partnerskap med flera aktörer för att påskynda utvecklingen av marknadsmässiga produkter och tjänster och förbättra marknadsintroduktionen av biobaserade lösningar.
  • Att förbättra kunskapen om potentialen för återvinning av näringsämnen i regionerna.
  • Att framgångsrikt använda befintlig praktisk och vetenskaplig kunskap.
  • Att uppnå en hög nivå av medvetenhet och förståelse för bioekonomin och dess potential och effekter i lokalsamhället
  • Att stärka samarbetet mellan primärproducenter, små och medelstora företag, kluster, sociala aktörer och beslutsfattare.
  • Att främja regionala, landsbygds-, lokala/stads- och konsumentbaserade övergångar till en hållbar, regenerativ, inkluderande och rättvis cirkulär ekonomi och bioekonomi i alla regioner i Europa.

Wir bitten Sie, einer Verwendung von Cookies und Analysetools zur anonymen Auswertung der Nutzung unserer Webseite zuzustimmen, damit wir den Besuch unserer Webseite so komfortabel wie möglich gestalten und unser Angebot weiter verbessern können.

Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Einstellungen bearbeiten

Folgende optionale Tracking-Tools können Sie deaktivieren:

notwendige (Session-)Cookies für den Betrieb der Webseite
Matomo Webanalysedienst
Youtube Video-Player-Dienst

zurück