Ansvarsfriskrivning

 

Ansvar för innehåll


I egenskap av tjänsteleverantör är vi ansvariga för det egna innehållet på dessa webbplatser enligt § 7, punkt 1 i den tyska telemedielagen (TMG). Enligt § 8-10 i den tyska telemedielagen (TMG) är tjänsteleverantörerna dock inte skyldiga att permanent övervaka inlämnad eller lagrad information eller att söka efter bevis som tyder på olaglig verksamhet.


De rättsliga skyldigheterna att ta bort information eller att blockera användningen av information förblir obestridda. I detta fall är ansvar endast möjligt vid tidpunkten för kännedom om en specifik lagöverträdelse. Olagligt innehåll kommer att tas bort omedelbart när vi får kännedom om det.
Ansvar för länkar


Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part. Vi har inget inflytande över innehållet på dessa webbplatser och kan därför inte garantera innehållet. Leverantörer eller administratörer av länkade webbplatser är alltid ansvariga för sitt eget innehåll.


De länkade webbplatserna hade kontrollerats för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för upprättandet av länken. Olagligt innehåll upptäcktes inte vid tidpunkten för länkningen. En permanent övervakning av innehållet på länkade webbplatser kan inte införas om det inte finns rimliga indikationer på att det har skett en lagöverträdelse. Olagliga länkar kommer att tas bort omedelbart när vi får kännedom om dem.


Upphovsrätt


Innehåll och sammanställningar som publiceras på dessa webbplatser av leverantörerna omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. Reproduktion, redigering, distribution och användning av något slag utanför upphovsrättslagen kräver skriftligt tillstånd från författaren eller upphovsmannen. Nedladdningar och kopior av dessa webbplatser är endast tillåtna för privat bruk.


Kommersiell användning av vårt innehåll utan tillstånd från upphovsmannen är förbjuden.


Tredje parts upphovsrättslagar respekteras så länge innehållet på dessa webbplatser inte härrör från leverantören. Bidrag från tredje part på denna webbplats anges som sådana. Om du emellertid märker att upphovsrättslagen överträds, vänligen informera oss om detta. Sådant innehåll kommer att tas bort omedelbart.

 

Wir bitten Sie, einer Verwendung von Cookies und Analysetools zur anonymen Auswertung der Nutzung unserer Webseite zuzustimmen, damit wir den Besuch unserer Webseite so komfortabel wie möglich gestalten und unser Angebot weiter verbessern können.

Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Einstellungen bearbeiten

Folgende optionale Tracking-Tools können Sie deaktivieren:

notwendige (Session-)Cookies für den Betrieb der Webseite
Matomo Webanalysedienst
Youtube Video-Player-Dienst

zurück