Concepts, tools and applications for community-driven bioeconomy development in European rural areas

 


Find out more

 

 

SCALE-UP-projektet stöder regionala partnerskap, bestående av privata företag, regeringar och beslutsfattare, forskare och organisationer i det civila samhället i norra Sverige. Detta genom att identifiera och skala upp innovativa och hållbara biobaserade värdekedjor som bygger på regionala resurser. Att de nya lösningarna innebär en långsiktig hållbarhet ska förankras och lyftas fram. Möjligheterna för landsbygden att identifiera och utveckla nya biobaserade affärsmodeller ska utvecklas.

 

Wir bitten Sie, einer Verwendung von Cookies und Analysetools zur anonymen Auswertung der Nutzung unserer Webseite zuzustimmen, damit wir den Besuch unserer Webseite so komfortabel wie möglich gestalten und unser Angebot weiter verbessern können.

Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Einstellungen bearbeiten

Folgende optionale Tracking-Tools können Sie deaktivieren:

notwendige (Session-)Cookies für den Betrieb der Webseite
Matomo Webanalysedienst
Youtube Video-Player-Dienst

zurück