Nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

WS5, Session 3 - Sociala innovationer på landsbygden: Återskapande av livsmedelssystemet genom sociala innovationer

11 april 2024

tis, 25 juni 2024 | 9:00 - 12:00 CEST Introduktion Vårt matsystem speglar samhällets egenskaper och maktdynamik. Sociala innovationer har kraften att forma vårt matsystem. De [...]

WS5, Session 2 - Sociala innovationer på landsbygden: Främjande av nya samarbetsmetoder för att öka sociala innovationer

11 april 2024

Introduktion Social innovation kräver samarbetsåtgärder för att göra intryck och provocera förändringar i sociala relationer och styrsystem. För att vara [...]

WS5, Session 1 - Sociala innovationer på landsbygden: Driva tillväxten i landsbygdssamhällen genom sociala innovationer - politik, koncept och drivkrafter

11 april 2024

Introduktion Sociala innovationer är nya idéer som möter sociala behov, skapar sociala relationer och stödjer bildandet av nya samarbeten. Stöttade av offentliga politiker [...]

WS 1, Session 3 - Innovativa tillämpningar av bio-baserade gödselmedel inom modern jordbruk

1 mars 2024

Tis, 23 april 2024 | 09:30 - 12:00 AM CEST | Online   Introduktion För att tackla utmaningarna med konventionell gödningsmedelsproduktion, som till stor del är beroende av fossila [...]

WS 1, Session 2 - Att avsluta loopen: näringsåtervinningens värdekedjor och optimering av logistik

1 mars 2024

Tor, 04 april 2024 | 09:30 - 12:00 AM CEST | Online   Introduktion För att hantera utmaningarna med konventionell gödningsmedelsproduktion, som starkt förlitar sig på fossila [...]

WS 1, Session 1 - Introduktion och huvudsakliga återvinningsvägar: kompostering och digestion

1 mars 2024

Tis, 12 mars 2024 | 09:30 - 12:00 AM CEST | Online   Introduktion För att tackla utmaningarna med konventionell gödningsmedelsproduktion, som starkt förlitar sig på fossila [...]

WS 3, Session 3 - Digitalisering i bioekonomin - Framtida trender och innovationer inom digital bioekonomi

12 januari 2024

Tis., 27 feb. 2024 | 09:00 - 12:00 AM CEST | Online Introduktion
Att skydda framstegen: Kritisk betoning på cybersäkerhet och dataskydd i framstegen av bioekonomin Beskrivning
[...]

WS 3, Session 2 - Digitalisering i bioekonomin - Tillämpningar av digitalisering i bioekonomin

12 januari 2024

6 februari 2024 | 09:00 - 12:00 CEST | Online Introduktion
Höja bioteknologi: Användning av AI-system och drönare för toppmoderna innovationer Beskrivning
Session #2 av [...]

WS 3, Session 1 - Digitalisering i bioekonomin - Introduktion till digitalisering i bioekonomin

10 januari 2024

16 januari 2024 | 09:00 - 12:00 CEST | Online Introduktion
Övervakning och sensorik inom bioekonomin med digitala teknologier Beskrivning
Session #1 av utbildningsblocket [...]

WS 2, Session 3 - Integrering av primärproducenter i biobaserade värdekedjor: Innovationer och utmaningar inom produktion och mobilisering av biomassa

7 december 2023

7 december 2023 | 09:00-12:00 förmiddag CEST | Online Introduktion Innovationer och utmaningar i produktion och mobilisering av biomassa Beskrivning I den bioekonomiska sektorn lämnas [...]

WS 2, Session 2 - Integrering av primärproducenter i biobaserade värdekedjor: Värdekedjor och marknader - Koppling mellan producenter och intressenter

21 november 2023

21 november 2023 | 09:00-12:00 förmiddag CEST | Online Introduktion
Värdekedjor och marknader: Att koppla producenter och intressenter Beskrivning I den bioekonomiska sektorn lämnas [...]

WS 2, Session 1 - Integrering av primärproducenter i biobaserade värdekedjor: Produktion av biomassa från jord- och skogsbrukare

9 november 2023

9 november 2023 | 09:00-12:00 förmiddag CEST | Online Introduktion
Produktion av biomassa från bönder och skogsbrukare Beskrivning I den bioekonomiska sektorn lämnas [...]

SCALE-UP Project Study Tour Unveils Potential in Strumica, North Macedonia

20 oktober 2023

The SCALE-UP project's recent study tour in Strumica, North Macedonia, has proven to be a pivotal exploration of the region's bioeconomy potential, particularly in the domain of composting. [...]

WS 4, session 3 - Utbildningssession om effektiv regional biomassalogistik och infrustruktur Hållbarhet och politiska drivkrafter för en regional bioekonomi

19 oktober 2023

19 oktober 2023 | 09:00-12:00 förmiddag CEST | Online Introduktion
Hållbarhet och policydrivkrafter för en regional bioekonomi: Hur går vi vidare Beskrivning VARFÖR
[...]

WS4, session 2 - Utbildningssession om effektiv regional biomassalogistik och infrustruktur Slutanvändarnas utmaningar i den lokala värdekedjan

26 september 2023

26 september 2023 | 09:00-12:00 förmiddag CEST | Online Introduktion
Slutanvändarnas utmaningar i den lokala värdekedjan: Vidarebygga på insikterna Beskrivning VARFÖR
[...]

WS 4, session 1 - Utbildningssession om effektiv regional biomassalogistik och infrustruktur: Introduktion till utmaningar inom biomassalogistik

7 september 2023

7 september 2023 | 09:00-12:00 förmiddag CEST | Online Introduktion
Introduktion till utmaningarna med logistik för biomassa: Komma in i ämnet Beskrivning VARFÖR
[...]

How the Regional Bioeconomy Succeeds - Free Online Training for a Sustainable Economy

2 augusti 2023

Addressing the conscious and sustainable use of natural resources is one of the greatest challenges of our time. The bioeconomy plays a pivotal role in making our economy and society more sustainable [...]

SCALE-UP Project Presented at Clustering Event Promoting European Bioeconomy Collaboration

7 juli 2023

On July 5th, the renowned European project SCALE-UP took center stage at the Clustering event titled "Promotion of the Andalusian bioeconomy through European projects." Rafael Castillo, a [...]

SCALE-UP Initiative Selects 12 Promising Bio-based Solutions for Innovation Support Programme

4 juli 2023

SCALE-UP, a groundbreaking initiative aimed at advancing the bioeconomy and fostering sustainable regional development, has announced the selection of 12 innovative bio-based solutions from [...]

SCALE-UP Initiative Selects 12 Promising Bio-based Solutions for Innovation Support Programme

4 juli 2023

SCALE-UP, a groundbreaking initiative aimed at advancing the bioeconomy and fostering sustainable regional development, has announced the selection of 12 innovative bio-based solutions from [...]

Wir bitten Sie, einer Verwendung von Cookies und Analysetools zur anonymen Auswertung der Nutzung unserer Webseite zuzustimmen, damit wir den Besuch unserer Webseite so komfortabel wie möglich gestalten und unser Angebot weiter verbessern können.

Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Einstellungen bearbeiten

Folgende optionale Tracking-Tools können Sie deaktivieren:

notwendige (Session-)Cookies für den Betrieb der Webseite
Matomo Webanalysedienst
Youtube Video-Player-Dienst

zurück