Genom SCALE-UP inrättas sex regionala plattformar som är kopplade till de regionala projektpartnernas befintliga infrastrukturer.

I de sex fokusregionerna bor stora delar av befolkningen på landsbygden och jord- och/eller skogsbruket står för en betydande del av den lokala ekonomin. Regionerna har valts ut som fallstudier eftersom de erbjuder en rad lovandebiobaserade lösningar som bygger på regionala biomassaströmmar inom jord- och skogsbrukssektorn, som kan kopieras i respektive länder och regioner. Styrgrupperna kommer att inrättas för att engagera en mångfald av bioekonomiaktörer och säkra ett effektivt kunskapsutbyte samt övervaka genomförandet av riktade innovationsstödstjänster. Den geografiska fördelningen av SCALE-UP:s fokusregioner visas i figuren nedan.services.

 

Läs mer information om våra fokusregioner i detalj:

 

       

       

 

Wir bitten Sie, einer Verwendung von Cookies und Analysetools zur anonymen Auswertung der Nutzung unserer Webseite zuzustimmen, damit wir den Besuch unserer Webseite so komfortabel wie möglich gestalten und unser Angebot weiter verbessern können.

Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Einstellungen bearbeiten

Folgende optionale Tracking-Tools können Sie deaktivieren:

notwendige (Session-)Cookies für den Betrieb der Webseite
Matomo Webanalysedienst
Youtube Video-Player-Dienst

zurück