Projekt SCALE-UP rozszerza istniejącą infrastrukturę w sześciu regionach SCALE-UP i tworzy platformy wspierania innowacji.

W ramach platform zostaną utworzone specjalne grupy sterujące, których rolą będzie zaangażowanie całego spektrum interesariuszy biogospodarki w regionie, zapewnienie skutecznej wymiany wiedzy i ułatwienie kojarzenia podmiotów regionalnych, a także nadzorowanie wdrażania ukierunkowanych usług wsparcia innowacji.

SCALE-UP ustanawia sześć platform regionalnych, które są powiązane z istniejącą infrastrukturą regionalnych partnerów projektu. W sześciu kluczowych regionach duża część ludności mieszka na obszarach wiejskich, a rolnictwo i/lub leśnictwo stanowią znaczną część lokalnej gospodarki. Regiony te zostały wybrane jako studia przypadków, ponieważ posiadają szereg obiecujących "opcji waloryzacji" (rozwiązania biologiczne oparte na regionalnych strumieniach biomasy) w sektorach rolnictwa i leśnictwa, które mogą być powielane w odpowiednich krajach i makroregionach. Rozmieszczenie geograficzne regionów kluczowych SCALE-UP projektu zostało przedstawione na poniższym rysunku.

 

Przeczytaj więcej informacji na temat naszych regionów fokusowych w szczegółach:

 

 

 

 

We ask you to agree to the use of cookies and analysis tools to anonymously evaluate the use of our website so that we can make your visit to our website as comfortable as possible and further improve our services

For more info, please see our Privacy Policy.

Edit settings

You can disable the following optional tracking tools:

necessary (session) cookies for the operation of the website
Matomo web analytics service
Youtube Player Service

back