Górna Austria - Strumienie uboczne i odpady z przemysłu spożywczego

Produkty uboczne i odpady spożywcze wykorzystywane do produkcji biogazu; pozyskiwanie surowców do produkcji opakowań bazujących na zasobach naturalnych (bio-based), do przemysłu kosmetycznego i produkcji nawozów; produkcja nowatorskich włókien; produkcja nutraceutyków i suplementów diety.

We ask you to agree to the use of cookies and analysis tools to anonymously evaluate the use of our website so that we can make your visit to our website as comfortable as possible and further improve our services

For more info, please see our Privacy Policy.

Edit settings

You can disable the following optional tracking tools:

necessary (session) cookies for the operation of the website
Matomo web analytics service
Youtube Player Service

back