Concepts, tools and applications for community-driven bioeconomy development in European rural areas

 


Find out more

 

 

Projekt SCALE-UP jest zorientowany na wspieranie regionalnych, wielopodmiotowych partnerstw (multi-actor partnerships) składających się z przedsiębiorstw, instytucji rządowych, decydentów, organizacji pozarządowych i naukowców, które będą ukierunkowane na identyfikację i skalowanie innowacyjnych oraz zrównoważonych łańcuchów wartości opartych o odnawialne zasoby biologiczne (bio-based) w wymiarze regionalnym.

Trwałość innowacji opartych na odnawialnych zasobach pochodzenia biologicznego (bio-based) jest kluczowym elementem, który należy badać w ramach procesu włączania wyżej wymienionych rozwiązań do głównego nurtu polityki na europejskich obszarach wiejskich.

Przechodzenie do zrównoważonych, zdolnych do regeneracji, inkluzywnych oraz sprawiedliwych biogospodarek wymaga kompleksowych i jednocześnie funkcjonalnych ram, które połączą rozwiązania oparte na zasobach pochodzenia biologicznego z celami rozwoju obszarów wiejskich i zasadami zrównoważonego rozwoju, umożliwiając społecznościom wiejskim identyfikację, porównanie i wdrożenie alternatywnych ścieżek rozwoju opartych na produktach pochodzenia biologicznego.

 

We ask you to agree to the use of cookies and analysis tools to anonymously evaluate the use of our website so that we can make your visit to our website as comfortable as possible and further improve our services

For more info, please see our Privacy Policy.

Edit settings

You can disable the following optional tracking tools:

necessary (session) cookies for the operation of the website
Matomo web analytics service
Youtube Player Service

back