Mazowsze, Polska – Produkty uboczne i odpadowe Strumienie uboczne i pozostałości rolno-spożywcze (np. jabłka, papryka)

Produkcja nowych funkcjonalnych produktów rolno-spożywczych; produkcja nowych opakowań bazujących na zasobach biologicznych (bio-based); produkcja nawozów na bazie odpadów z owoców, zbóż i warzyw oraz inna działalność przetwórcza.

We ask you to agree to the use of cookies and analysis tools to anonymously evaluate the use of our website so that we can make your visit to our website as comfortable as possible and further improve our services

For more info, please see our Privacy Policy.

Edit settings

You can disable the following optional tracking tools:

necessary (session) cookies for the operation of the website
Matomo web analytics service
Youtube Player Service

back