Projekty partnerskie i powiązane projekty

   

  Rural Bioeconomy Alliance (RBA)

  Sojusz Bioekonomii Wiejskiej (RBA) to grupa projektów finansowanych przez Unię Europejską, które mają na celu przyspieszenie i wsparcie rozwoju inicjatyw związanych z cyrkularną bioekonomią wiejską w UE. W skład zaangażowanych projektów wchodzą:

  Z koncentracją na inicjatywach zrównoważonej cyrkularnej bioekonomii wiejskiej, RBA bada, rozwija i analizuje historie sukcesu, najlepsze praktyki, projekty pilotażowe, w tym sposoby zwiększenia przyjęcia koncepcji cyrkularnej bioekonomii, głównie w obszarach wiejskich. Celem klastra jest przyspieszenie wzrostu bioekonomii poprzez dzielenie się wiedzą na temat wyników projektów oraz wspieranie działań dotyczących rozpowszechniania i komunikacji związanych z istniejącą wiedzą na temat bioekonomii.

  Na czym się skupiamy?

  Głównym celem klastra jest rozwijanie bioekonomii w obszarach wiejskich. W rezultacie wszystkie projekty muszą mieć istotny lub wyłączny nacisk na obszary wiejskie w całej UE. Członkowie RBA mogą korzystać z korzyści wynikających z komunikacji i szerzenia wiedzy, walidacji technicznej, wykorzystania i replikacji, ale również z potencjalnych rekomendacji politycznych dla Komisji Europejskiej. W tym zakresie zawarte są wymiana wiedzy i informacji na temat innowacyjnych rozwojów technologicznych, wymiana informacji na temat sukcesów i projektów pilotażowych, wspólne organizowanie warsztatów i seminariów, i wiele więcej.

  Nasze działania

  Członkowie Rural Bioeconomy Alliance będą mieli możliwość dzielenia się wiedzą z szerszą publicznością, zostaną przedstawieni na dedykowanej stronie na stronie internetowej każdego projektu oraz będą uczestniczyć w wspólnych prezentacjach na wysokopoziomowych wydarzeniach i konferencjach. Ponadto, oczekuje się, że klaster otrzyma cenne techniczne spostrzeżenia z sektora, co zapewni wartościową opinię zwrotną dla wyników każdego projektu. RBA zapewnia także forum do dyskusji na temat potencjalnych rekomendacji politycznych dla Komisji Europejskiej, wspierając kształtowanie przyszłości bioekonomii w Europie. Dzięki współpracy członkowie RBA mogą przyspieszyć rozwój cyrkularnych inicjatyw bioekonomicznych na obszarach wiejskich w UE i przyczynić się do zrównoważonej przyszłości.

  Kalender

  https://eubionet.eu/events/

  Kontakt

  ruralbioeconomyalliance@gmail.com

   

  We ask you to agree to the use of cookies and analysis tools to anonymously evaluate the use of our website so that we can make your visit to our website as comfortable as possible and further improve our services

  For more info, please see our Privacy Policy.

  Edit settings

  You can disable the following optional tracking tools:

  necessary (session) cookies for the operation of the website
  Matomo web analytics service
  Youtube Player Service

  back