Systerprojekt och relaterade projekt

   

  Rural Bioeconomy Alliance (RBA)

  The Rural Bioeconomy Alliance (RBA) är en kluster av europeiskt finansierade projekt som syftar till att påskynda och stödja utvecklingen av cirkulära bioekonomiinitiativ i lantliga områden inom EU. De involverade projekten är:

  Med fokus på hållbara cirkulära bioekonomiinitiativ i lantliga områden undersöker, utvecklar och analyserar RBA framgångsrika exempel, bästa praxis och pilotprojekt, inklusive sätt att öka antagandet av cirkulära bioekonomikoncept, främst i lantliga områden. Målet med klustret är att påskynda tillväxten av bioekonomin genom att dela kunskap om projekts resultat och stödja spridning och kommunikationsaktiviteter relaterade till den befintliga kunskapen om bioekonomi.

  Var fokuserar vi?

  Klustrets huvudsakliga fokus är utvecklingen av bioekonomin i lantliga områden. Som ett resultat måste alla projekt ha en betydande eller ensam fokus på lantliga områden inom hela EU. Medlemmar i RBA kan dra nytta av fördelar med kommunikation och spridning, teknisk validering, utnyttjande och replikering, men även potentiella politiska rekommendationer för Europeiska kommissionen. Detta inkluderar utbyte av insikter och kunskap om innovativa tekniska framsteg, informationsutbyte om framgångsrika exempel och pilotprojekt, gemensam organisering av workshops och seminarier, med mera.

  Våra aktiviteter

  Medlemmar i Rural Bioeconomy Alliance kommer att ha möjlighet att dela kunskap med en bredare publik, presenteras på en dedikerad sida på varje projekts webbplats och delta i gemensamma presentationer vid evenemang och konferenser på hög nivå. Dessutom förväntas klustret få värdefulla tekniska insikter från sektorn, vilket ger värdefull återkoppling för resultaten av varje projekt. RBA erbjuder också en plattform för att diskutera potentiella politiska rekommendationer för Europeiska kommissionen för att stödja utformningen av bioekonomins framtid i Europa. Genom att arbeta tillsammans kan medlemmarna i RBA påskynda utvecklingen av cirkulära bioekonomiinitiativ i EU och bidra till en hållbar framtid.

  Kalendar

  https://eubionet.eu/events/

  Kontakt

  ruralbioeconomyalliance@gmail.com

   

  Wir bitten Sie, einer Verwendung von Cookies und Analysetools zur anonymen Auswertung der Nutzung unserer Webseite zuzustimmen, damit wir den Besuch unserer Webseite so komfortabel wie möglich gestalten und unser Angebot weiter verbessern können.

  Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

  Einstellungen bearbeiten

  Folgende optionale Tracking-Tools können Sie deaktivieren:

  notwendige (Session-)Cookies für den Betrieb der Webseite
  Matomo Webanalysedienst
  Youtube Video-Player-Dienst

  zurück