Północna Szwecja - Trociny, kora, wióry drzewne, pozostałości po wyrębie lasu

Stworzenie wartości dodanej poprzez zastąpienie produktów i energii opartych na zasobach kopalnych przez lokalny przemysł leśny i leśne produkty uboczne.

We ask you to agree to the use of cookies and analysis tools to anonymously evaluate the use of our website so that we can make your visit to our website as comfortable as possible and further improve our services

For more info, please see our Privacy Policy.

Edit settings

You can disable the following optional tracking tools:

necessary (session) cookies for the operation of the website
Matomo web analytics service
Youtube Player Service

back