Disclaimer

 

Odpowiedzialność za treści


Jako usługodawcy, zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG), ponosimy odpowiedzialność za własne treści na tych stronach. Zgodnie z § 8 do 10 ustawy o telemediach (TMG) usługodawcy nie są jednak zobowiązani do stałego monitorowania przesłanych lub zapisanych informacji ani do poszukiwania dowodów wskazujących na nielegalną działalność.


Prawne zobowiązania do usuwania informacji lub blokowania korzystania z informacji pozostają bezsporne. W tym przypadku odpowiedzialność jest możliwa tylko w momencie uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Nielegalne treści zostaną usunięte natychmiast po uzyskaniu informacji o nich.
Odpowiedzialność za linki


Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich. Nie mamy wpływu na zawartość tych stron, dlatego nie możemy za nie ręczyć. Za treści stron, do których odsyłają linki, odpowiadają zawsze ich właściciele lub administratorzy.


Powiązane strony internetowe zostały w momencie umieszczania linku sprawdzone pod kątem ewentualnego naruszenia prawa. W momencie umieszczania linków nie stwierdzono nielegalnych treści. Stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie może być narzucona bez uzasadnionych przesłanek, że doszło do naruszenia prawa. Nielegalne linki zostaną usunięte natychmiast po uzyskaniu przez nas informacji o nich.


Copyright


Treści i zestawienia publikowane na tych stronach przez oferentów podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, redagowanie, rozpowszechnianie oraz wszelkiego rodzaju użytkowanie wykraczające poza zakres prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tych stron internetowych jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.


Komercyjne wykorzystanie naszych treści bez zgody twórcy jest zabronione.


Prawa autorskie osób trzecich są przestrzegane, o ile treści na tych stronach nie pochodzą od oferenta. Wkłady osób trzecich na tej stronie są oznaczone jako takie. Jeśli jednak zauważą Państwo naruszenie prawa autorskiego, prosimy o poinformowanie nas o tym. Takie treści zostaną niezwłocznie usunięte.

 

Le pedimos que acepte el uso de cookies y herramientas de análisis para la evaluación anónima del uso de nuestro sitio web, para que podamos hacer la visita a nuestro sitio web lo más cómoda posible y mejorar aún más nuestra oferta.

Puede encontrar más información en nuestra Política de Privacidad.

Editar la configuración

Puede desactivar las siguientes herramientas de rastreo opcionales:

cookies (de sesión) necesarias para el funcionamiento del sitio web
Matomo Servicio de análisis web
Servicio de reproducción de video de Youtube

volver