Zaproszenie do innowacji: Program wsparcia SCALE-UP dla regionalnych rozwiązań bazujących na zasobach naturalnych (bio-based solutions)

 

SCALE-UP Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania programem wsparcia innowacji dla regionalnych rozwiązań bazujących na zasobach naturalnych (bio-based solutions)

 

Celem niniejszego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania jest dokonanie przeglądu regionalnych rozwiązań w zakresie biogospodarki oraz pomoc twórcom dwóch z tych rozwiązań w wejściu na rynek.

 

Kto może się zgłosić?

  • Inicjatywy przedsiębiorców pragnących wzmocnić ekosystem R+D+i w regionalnym łańcuchu wartości poprzez innowacyjne rozwiązania bazujące na zasobach biologicznych (bio-based solutions)
  • Innowacyjne rozwiązania muszą być produktami lub usługami na małą skalę
  • Założone lub posiadające oddziały w woj. mazowieckim
  • Twórcy rozwiązań bazujących na zasobach biologicznych (bio-based solutions) zobowiążą się do współpracy w podpisanym porozumieniu (MoU)

 

Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat zaproszenia do wyrażenia zainteresowania:

 

Aspekty, które uzyskają wsparcie:

  • Dostęp do rynku
  • Opracowanie biznesplanu
  • Finansowanie

 

Apply now:

 

               

 

Termin został przedłużony do 16 czerwca dla wszystkich regionów!

Please note: We use Microsoft Forms

 

We ask you to agree to the use of cookies and analysis tools to anonymously evaluate the use of our website so that we can make your visit to our website as comfortable as possible and further improve our services

For more info, please see our Privacy Policy.

Edit settings

You can disable the following optional tracking tools:

necessary (session) cookies for the operation of the website
Matomo web analytics service
Youtube Player Service

back