WS5, Sesja 2 - Innowacje społeczne na obszarach wiejskich: Wspieranie nowatorskich podejść współpracy w celu pobudzenia innowacji społecznych


Wprowadzenie

Innowacja społeczna wymaga wspólnych działań, aby wywierać wpływ i wywoływać zmiany w relacjach społecznych i systemie rządzenia. Aby było transformatywne, potrzebne są nowatorskie podejścia współpracy i procesy partycypacyjne, które angażują interesariuszy wielu aktorów w celu rozwiązania potrzeb społecznych, wzmocnienia społeczności i poprawy warunków dobrobytu na obszarach wiejskich.

Budowanie współpracy między aktorami jest kluczowe dla rozwoju innowacji społecznych. Krzyżowa zapylanie i koordynacja wspólnych działań w celu budowania synergii między projektami UE mogą przyspieszyć biogospodarkę i innowacje społeczne. Może to zwiększyć świadomość, poprawić wzajemne uczenie się, zwiększyć networking i wymianę wiedzy, co przyczynia się do wspierania tworzenia nowych powiązań między społecznościami wiejskimi a interesariuszami innowacji oraz rozwoju współpracy międzysektorowej.

 

Rejestracja

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w naszym programie szkoleniowym i czekamy na Państwa rejestrację!

Zarejestruj się tutaj

 

Agenda

Prezentacje

Keynote: Wzmacnianie klastrów innowacji społecznych i ekologicznych: Katarzyna Rull Quesada, UNIMOS

Studia przypadków: Podręcznik innowacji społecznych: Silvia Caneva, WIP

Nasiona zmian: Innowacyjne społeczności wiejskie przez agenda.zukunft Sieć Górnej Austrii: Johannes Meinhart & Lena Füßlberger, Regionalmanagement OÖ GmbH


We ask you to agree to the use of cookies and analysis tools to anonymously evaluate the use of our website so that we can make your visit to our website as comfortable as possible and further improve our services

For more info, please see our Privacy Policy.

Edit settings

You can disable the following optional tracking tools:

necessary (session) cookies for the operation of the website
Matomo web analytics service
Youtube Player Service

back