WS5, Sesja 1 - Innowacje społeczne na obszarach wiejskich: Wzrost społeczności wiejskich poprzez innowacje społeczne - polityki, koncepcje i czynniki


Wprowadzenie

Innowacje społeczne to nowe pomysły, które odpowiadają na potrzeby społeczne, tworzą relacje społeczne i wspierają tworzenie nowych współprac. Wspierane przez politykę publiczną i programy wsparcia, stanowią one przestrzeń do radzenia sobie z wyzwaniami społecznymi i poprawy systemu społecznego. Dlatego zrozumienie innowacji społecznych w kontekście wiejskiej bioekonomii (wiejskie innowacje społeczne) ma duże znaczenie dla rozwiązania różnych problemów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych poprzez oparte na społecznościach regionalne rozwijanie bioekonomii.

 

Rejestracja

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w naszym programie szkoleniowym i czekamy na Państwa rejestrację!

Zarejestruj się tutaj

 

Agenda

Prezentacje

Keynote: Analiza potencjału innowacji społecznych w ramach LEADER 2014-20: Michael Fischer, ÖAR

Zrozumienie innowacji społecznych (bio-inspirowanych): Bel Barroso, Cronopios Comunicación con Propósito

Studium przypadku projektu LEADER: "Tischlein deck dich" Food Coop: Barbara Aichinger, LEADER-Region Mostlandl Hausruck


We ask you to agree to the use of cookies and analysis tools to anonymously evaluate the use of our website so that we can make your visit to our website as comfortable as possible and further improve our services

For more info, please see our Privacy Policy.

Edit settings

You can disable the following optional tracking tools:

necessary (session) cookies for the operation of the website
Matomo web analytics service
Youtube Player Service

back