WS 2, Sesja 1 - Włączenie producentów pierwotnych do łańcuchów wartości opartych na biotechnologii: Produkcja biomasy przez rolników i leśników


9 listopada 2023 | 09:00-12:00 AM CEST | Online

Wprowadzenie
Produkcja biomasy przez rolników i leśników

Opis

W bioekonomii producenci pierwotni często pozostają w tyle w łańcuchu wartości, pomimo że stanowią fundament udanej produkcji produktów i procesów opartych na bioproduktach. Wynika to z braku informacji i edukacji na temat odpowiednich zagadnień oraz braku ciągłego kontaktu. Integracja producentów pierwotnych jest kluczowa dla sukcesu bioekonomii, a rozwiązanie tych problemów jest konieczne, aby zapewnić ich udział i sukces w łańcuchu wartości. W ramach programu szkoleniowego SCALE-UP pracowane są nad rozwiązaniami do rozwiązania tych problemów w drugim strumieniu pracy ”Integracja producentów pierwotnych w łańcuchy wartości oparte na bioproduktach”.


We ask you to agree to the use of cookies and analysis tools to anonymously evaluate the use of our website so that we can make your visit to our website as comfortable as possible and further improve our services

For more info, please see our Privacy Policy.

Edit settings

You can disable the following optional tracking tools:

necessary (session) cookies for the operation of the website
Matomo web analytics service
Youtube Player Service

back