WS5, Session 3 - Sociala innovationer på landsbygden: Återskapande av livsmedelssystemet genom sociala innovationer


tis, 25 juni 2024 | 9:00 - 12:00 CEST

Introduktion

Vårt matsystem speglar samhällets egenskaper och maktdynamik. Sociala innovationer har kraften att forma vårt matsystem. De öppnar upp möjligheter längs hela livsmedelskedjan, startar nya partnerskap och ökar hållbarheten i livsmedelssystemen.
Exempel på sociala innovationer inom livsmedelssystemet inkluderar matkooperativ, plattformar för matdelning eller gemenskapsstödd jordbruk.

 

Registrering

Vi bjuder in dig att delta i vårt utbildningsprogram och ser fram emot din registrering!

Registrera dig här

 

Agenda

Presentationer

Keynote: Nytt samarbete för hållbar markanvändning och livsmedelsförsörjning i stads- och landsbygdsområden, Julia Jägle, Ecologic Institut
Fallstudier: Kort livsmedelsförsörjningskedja
Rebread, Patrycja Nierada, Rebread


Wir bitten Sie, einer Verwendung von Cookies und Analysetools zur anonymen Auswertung der Nutzung unserer Webseite zuzustimmen, damit wir den Besuch unserer Webseite so komfortabel wie möglich gestalten und unser Angebot weiter verbessern können.

Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Einstellungen bearbeiten

Folgende optionale Tracking-Tools können Sie deaktivieren:

notwendige (Session-)Cookies für den Betrieb der Webseite
Matomo Webanalysedienst
Youtube Video-Player-Dienst

zurück