WS5, Session 2 - Sociala innovationer på landsbygden: Främjande av nya samarbetsmetoder för att öka sociala innovationer


Introduktion

Social innovation kräver samarbetsåtgärder för att göra intryck och provocera förändringar i sociala relationer och styrsystem. För att vara förändringsinriktad behövs nya samarbetsmetoder och deltagande processer som engagerar fleraktörsintressenter för att lösa sociala behov, stärka gemenskaper och förbättra välfärdsförhållandena på landsbygden.

Att bygga samarbete mellan aktörer är avgörande för utvecklingen av social innovation. Korsbefruktning och samordning av gemensamma aktiviteter för att bygga synergier mellan EU-projekt kan accelerera bioekonomi och social innovation. Detta kan öka medvetenheten, förbättra ömsesidigt lärande, främja nätverkande och kunskapsutbyte som bidrar till att stödja skapandet av nya länkar mellan landsbygdssamhällen och innovationsaktörer samt utvecklingen av tvärsektoriella samarbeten.

 

Registrering

Vi bjuder in dig att delta i vårt utbildningsprogram och ser fram emot din registrering!

Registrera här

 

Agendan

Presentationer

Keynote: Främja kluster av sociala och ekologiska innovationer: Katarzyna Rull Quesada, UNIMOS

Fallstudier: Handbok för social innovation: Silvia Caneva, WIP

Seeds of Change: Innovativa landsbygdssamhällen genom agenda.zukunft Nätverk Övre Österrike: Johannes Meinhart & Lena Füßlberger, Regionalmanagement OÖ GmbH


Wir bitten Sie, einer Verwendung von Cookies und Analysetools zur anonymen Auswertung der Nutzung unserer Webseite zuzustimmen, damit wir den Besuch unserer Webseite so komfortabel wie möglich gestalten und unser Angebot weiter verbessern können.

Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Einstellungen bearbeiten

Folgende optionale Tracking-Tools können Sie deaktivieren:

notwendige (Session-)Cookies für den Betrieb der Webseite
Matomo Webanalysedienst
Youtube Video-Player-Dienst

zurück