WS5, Session 1 - Sociala innovationer på landsbygden: Driva tillväxten i landsbygdssamhällen genom sociala innovationer - politik, koncept och drivkrafter


Introduktion

Sociala innovationer är nya idéer som möter sociala behov, skapar sociala relationer och stödjer bildandet av nya samarbeten. Stöttade av offentliga politiker och stödprogram, ger de utrymme för att hantera sociala utmaningar och förbättra det sociala systemet. Därför är det viktigt att förstå social innovation i det rurala sammanhanget av bioekonomi (rural social innovation) för att lösa olika sociala, ekonomiska och miljömässiga problem genom utveckling av bioekonomiska regioner baserade på gemenskaper.

 

Registrering

Vi bjuder in dig att delta i vårt utbildningsprogram och ser fram emot din registrering!

Registrera här

 

Agendan

Presentationer

Keynote: Analys av potentialen för social innovation inom ramen för LEADER 2014-20: Michael Fischer, ÖAR

Förståelse av (bio-inspirerade) sociala innovationer: Bel Barroso, Cronopios Comunicación con Propósito

Fallstudie av LEADER-projektet: "Tischlein deck dich" Food Coop: Barbara Aichinger, LEADER-Region Mostlandl Hausruck


Wir bitten Sie, einer Verwendung von Cookies und Analysetools zur anonymen Auswertung der Nutzung unserer Webseite zuzustimmen, damit wir den Besuch unserer Webseite so komfortabel wie möglich gestalten und unser Angebot weiter verbessern können.

Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Einstellungen bearbeiten

Folgende optionale Tracking-Tools können Sie deaktivieren:

notwendige (Session-)Cookies für den Betrieb der Webseite
Matomo Webanalysedienst
Youtube Video-Player-Dienst

zurück