WS 4, session 1 - Utbildningssession om effektiv regional biomassalogistik och infrustruktur: Introduktion till utmaningar inom biomassalogistik


7 september 2023 | 09:00-12:00 förmiddag CEST | Online

Introduktion
Introduktion till utmaningarna med logistik för biomassa: Komma in i ämnet

Beskrivning

VARFÖR
Kostnaderna för skörd, transport, lagring och hantering av biomassa är avgörande faktorer för de totala kostnaderna för biorefinering.
Därför är det av yttersta vikt att utveckla lokala system för försörjning av biomassa som effektivt kan leverera råmaterial till slutanvändare som uppfyller deras specifika kvalitets- och säsongsmässiga krav.

VAD
Djupare insikter i de utmaningar och lösningar som är kopplade till utvecklingen av ett lokalt system för försörjning av biomassa.

VEM
Industrier, SME-företag, lantbrukare, offentliga myndigheter, forskning och akademi, civilsamhällesorganisationer som verkar inom bioekonomiska värdekedjor i SCALE-UP-regioner (norra Sverige (SE), Mazovia (PL), franska Atlantkusten (FR), Övre Österrike (AT), Strumica (MK), Andalusien (ES), gemenskap av praxis).


Wir bitten Sie, einer Verwendung von Cookies und Analysetools zur anonymen Auswertung der Nutzung unserer Webseite zuzustimmen, damit wir den Besuch unserer Webseite so komfortabel wie möglich gestalten und unser Angebot weiter verbessern können.

Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Einstellungen bearbeiten

Folgende optionale Tracking-Tools können Sie deaktivieren:

notwendige (Session-)Cookies für den Betrieb der Webseite
Matomo Webanalysedienst
Youtube Video-Player-Dienst

zurück