WS 2, Session 1 - Integrering av primärproducenter i biobaserade värdekedjor: Produktion av biomassa från jord- och skogsbrukare


9 november 2023 | 09:00-12:00 förmiddag CEST | Online

Introduktion
Produktion av biomassa från bönder och skogsbrukare

Beskrivning

I den bioekonomiska sektorn lämnas primärproducenter ofta utanför värdekedjan, trots att de utgör grunden för framgångsrik produktion av bio-baserade produkter och processer. Detta beror på brist på information och utbildning om relevanta ämnen, samt brist på en konsekvent nätverksbyggande. Integrationen av primärproducenter är avgörande för bioekonomins framgång, och det är nödvändigt att ta itu med dessa problem för att säkerställa deras deltagande och framgång i värdekedjan. Med SCALE-UP-utbildningsprogrammet kommer lösningar för att hantera dessa frågor att utvecklas inom den andra arbetsströmmen "Integrering av primärproducenter i bio-baserade värdekedjor".


Wir bitten Sie, einer Verwendung von Cookies und Analysetools zur anonymen Auswertung der Nutzung unserer Webseite zuzustimmen, damit wir den Besuch unserer Webseite so komfortabel wie möglich gestalten und unser Angebot weiter verbessern können.

Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Einstellungen bearbeiten

Folgende optionale Tracking-Tools können Sie deaktivieren:

notwendige (Session-)Cookies für den Betrieb der Webseite
Matomo Webanalysedienst
Youtube Video-Player-Dienst

zurück