WS 1, Session 1 - Introduktion och huvudsakliga återvinningsvägar: kompostering och digestion


Tis, 12 mars 2024 | 09:30 - 12:00 AM CEST | Online

 

Introduktion

För att tackla utmaningarna med konventionell gödningsmedelsproduktion, som starkt förlitar sig på fossila bränslen och står inför hotande fosfatbrist, erbjuder bio-baserade alternativ för gödningsmedel en lovande lösning. Dock hindrar hinder som medvetenhet hos politiska beslutsfattare, kunskapsgap hos intressenter och brist på ekonomiskt stöd deras antagande. Denna utbildning kommer att rusta deltagarna med den nödvändiga informationen för att ta itu med dessa utmaningar och främja näringsåtervinning i den cirkulära bioekonomin.

 

Registrering

Vi bjuder in dig att delta i vårt utbildningsprogram och ser fram emot din registrering!

Registrera dig här

 

Agenda

 

Presentationer

Dr. Stefanie Siebert, European Compost Network

Prof. Tomasz Skalski, Ambioteco


Wir bitten Sie, einer Verwendung von Cookies und Analysetools zur anonymen Auswertung der Nutzung unserer Webseite zuzustimmen, damit wir den Besuch unserer Webseite so komfortabel wie möglich gestalten und unser Angebot weiter verbessern können.

Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Einstellungen bearbeiten

Folgende optionale Tracking-Tools können Sie deaktivieren:

notwendige (Session-)Cookies für den Betrieb der Webseite
Matomo Webanalysedienst
Youtube Video-Player-Dienst

zurück