Проектот SCALE-UP го одржа третиот состанок на регионалната платформа виртуелно, фокусирајќи се на одржливоста во регионот на Струмица


Третиот регионален состанок на платформата за проектот SCALE-UP во Струмица се одржа на 29 февруари 2024 година, како виртуелен Zoom настан. На состанокот учествуваа претставници од општина Струмица, НВО Планетум и СДЕВЕС-Скопје.

Клучните моменти на состанокот вклучуваа презентации за неодамнешните документи и извештаи на SCALE-UP, кои покриваа теми како што се обуки за дигитализација во биоекономијата, регионалната достапност на биомаса, еколошките граници, информативните пакети и Прирачникот за социјални иновации.

Значаен дел од дискусијата се фокусираше на генерирање препораки за вода, почва и биодиверзитет прилагодени на Скринингот за одржливост во Струмичкиот регион. Повратните информации од засегнатите страни го истакнаа напредокот во активностите поврзани со водата, тековните напори во одржливото земјоделство и мерките за зачувување на биолошката разновидност.

Воедно беа промовирани идните иницијативи, вклучително и активно учество на обуки за рециклирање на хранливи материи во кружната биоекономија, организирање ученички натпревар и понатамошни состаноци на Работната група работа на MAF+ платформата и Програмата за иновации. Беше истакната и промоцијата на меѓународните студиски посети за 2024 година, нудејќи можности за соработка меѓу засегнатите страни и експерти од различни земји.


 


Wir bitten Sie, einer Verwendung von Cookies und Analysetools zur anonymen Auswertung der Nutzung unserer Webseite zuzustimmen, damit wir den Besuch unserer Webseite so komfortabel wie möglich gestalten und unser Angebot weiter verbessern können.

Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Einstellungen bearbeiten

Folgende optionale Tracking-Tools können Sie deaktivieren:

notwendige (Session-)Cookies für den Betrieb der Webseite
Matomo Webanalysedienst
Youtube Video-Player-Dienst

zurück