WS5, Сесија 1 - Социјални иновации во селските области: Поддршка на растот во селските заедници преку социјални иновации - политики, концепти и возачи


Вовед

Социјалните иновации се нови идеи кои ги задоволуваат социјалните потреби, креираат социјални односи и го поддржуваат формирањето на нови соработки. Поддржани од јавните политики и програмите за поддршка, тие обезбедуваат простор за справување со социјалните предизвици и подобрување на социјалниот систем. Затоа разбирањето на социјалната иновација во селското контекст на биоекономијата (селски социјални иновации) е важно за решавање на различни социјални, економски и еколошки проблеми преку развојот на регионите базирани на заедниците.

 

Регистрација

Ве покануваме да учествувате во нашиот образовен програм и се надеваме на вашата регистрација!

Регистрирајте се тука

 

Дневен ред


Wir bitten Sie, einer Verwendung von Cookies und Analysetools zur anonymen Auswertung der Nutzung unserer Webseite zuzustimmen, damit wir den Besuch unserer Webseite so komfortabel wie möglich gestalten und unser Angebot weiter verbessern können.

Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Einstellungen bearbeiten

Folgende optionale Tracking-Tools können Sie deaktivieren:

notwendige (Session-)Cookies für den Betrieb der Webseite
Matomo Webanalysedienst
Youtube Video-Player-Dienst

zurück