WS 4, Сесија 1 - Тренинг сесија за ефикасна регионална логистика и инфраструктура за биомаса: Вовед во предизвиците на логистиката на биомаса


Сре, 7 септември 2023 | 09:00-12:00 часот претпладне CEST | Онлајн

Вовед
Вовед во предизвиците на логистиката со биомаса: Влегување во темата

Опис

ЗОШТО
Трошоците на бранење, пренос, чување и третирање на биомасата се основни одредувачи на вкупните трошоци за биорафинација.
Затоа, е животно важно да се развие
локален систем за набавка на биомаса кој
може ефикасно да обезбеди снабдување на корисници со
доволно сиров материјал кој ги задоволува нивните специфични квалитетни и сезонски барања.

ШТО
Подетални иднина во предизвиците и решенијата поврзани со развивањето на локален систем за набавка на биомаса.

КОЕ
Индустрии, МСП, земјоделци, јавни
органи, истражувачи и академски работници,
организации на граѓанското општество кои дејствуваат во
вредносните ланци на биоекономијата во регионите SCALE-UP
(Северна Шведска (SE), Мазовија (PL), Француски Атлантски Бар (FR), Горна Аустрија (AT), Струмица (MK), Андалузија (ES), Заедница на практиката).


Wir bitten Sie, einer Verwendung von Cookies und Analysetools zur anonymen Auswertung der Nutzung unserer Webseite zuzustimmen, damit wir den Besuch unserer Webseite so komfortabel wie möglich gestalten und unser Angebot weiter verbessern können.

Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Einstellungen bearbeiten

Folgende optionale Tracking-Tools können Sie deaktivieren:

notwendige (Session-)Cookies für den Betrieb der Webseite
Matomo Webanalysedienst
Youtube Video-Player-Dienst

zurück