WS 3, Сесија 3 - Дигитализација во биоикономијата - Идни трендови и иновации во дигиталната биоикономика


Вто., 27 фев. 2024 | 09:00 - 12:00 AM CEST | Онлајн

Вовед
Заштита на напредокот: Критичен акцент на кибер безбедноста и заштитата на податоци во напредувањето на биоекономијата

Опис
Сесија #3 од обучувачкиот блок „Дигитализација во био-економијата“ се фокусира на аспектот на кибер безбедност при користењето на дигитални алатки и поврзаните податоци. Иако соработката и споделувањето на податоци се суштински во биоекономијата за колективен напредок, безбедното споделување на податоци е круцијално за спречување на прекин на операциите, компромитирање на системите или кражба на чувствителни податоци.

Почетниот говор од Wolfgang Siegel од Siemens Austria AG ќе ги истражи нијансите на интернет безбедноста и заштитата на податоци во рамките на био-базираните системи. Задлабочете се во реални студии на случаи со Aneta Lobodzinska од Научно-Технолошкиот Центар за Беспилотни Системи, додека таа споделува увиди за „Дигитализација на земјоделството, искуства, предизвици и обработка на податоци“. Понатаму, Volker Kromrey од Bodensee Stiftung, ќе не води низ неговата презентација насловена „Навигација низ биоекономијата: Лекции научени од првите линии на кибер безбедносен прекршок во биоекономијата“.

Регистрација
Ве покануваме љубезно да учествувате во нашата обучувачка програма и со нетрпение очекуваме вашата регистрација!

Регистрирајте се овде


Агенда
 

Презентации

Воведен говор: Разбирање на сајбер-безбедноста во биоекономијата
Дигитализација на земјоделството, искуства, проблеми, обработка на податоци
Навигација во биоекономијата: Научени лекции од првите редови на сајбер-безбедносен пробив


Wir bitten Sie, einer Verwendung von Cookies und Analysetools zur anonymen Auswertung der Nutzung unserer Webseite zuzustimmen, damit wir den Besuch unserer Webseite so komfortabel wie möglich gestalten und unser Angebot weiter verbessern können.

Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Einstellungen bearbeiten

Folgende optionale Tracking-Tools können Sie deaktivieren:

notwendige (Session-)Cookies für den Betrieb der Webseite
Matomo Webanalysedienst
Youtube Video-Player-Dienst

zurück