INNOVATIONER SÖKES! 

INTRESSEANMÄLAN 

 

Vi söker entreprenörsinitiativ som vill stärka utveckling och innovation i värdekedjan för GROT/sågspån/bark genom innovativa lösningar

 

Syftet med inbjudan till intresseanmälan är att inventera regionala biobaserade lösningar och att hjälpa utvecklarna av två av dessa lösningar att komma in på marknaden. 

 

Vem kan ansöka?

 • Entreprenörsinitiativ som vill stärka utveckling och innovation i värdekedjan för GROT/sågspån/bark genom innovativa lösningar. 

 

Vilka är utvärderingskriterierna? 


De innovativa lösningarna bör vara småskaliga produkter eller tjänster där följande kriterier prioriteras: 

Produkter:

 • Låg processkomplexitet
 • Användning av lokalt material och råvaror
 • Lätt att drifta
 • Lätt att replikera

Tjänster: 

 • Enkelhet
 • Effektivitet
 • Replikerbarhet

Sökande ska uppfylla nedanstående: 

 • Vara verksam i norra Sverige 
 • Vara villiga att skriva under samförståndsavtalet (MoU)

 

KONTAKTA oss så berättar vi mera om innovationsstödet som vi erbjuder:

Magnus Matisons, magnus.matisons@biofuelregion.se

Eva Fridman, eva.fridman@biofuelregion.se
 

 

Läs mer om utlysningen här:

 

Aspekter som ska stödjas:

 • Marknadstillträde
 • Utveckling av en affärsplan
 • Finansiering

 

Apply now:

 

                   

Tidsfristen har förlängts till den 16 juni för alla regioner!

Please note: We use Microsoft Forms

 

Wir bitten Sie, einer Verwendung von Cookies und Analysetools zur anonymen Auswertung der Nutzung unserer Webseite zuzustimmen, damit wir den Besuch unserer Webseite so komfortabel wie möglich gestalten und unser Angebot weiter verbessern können.

Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Einstellungen bearbeiten

Folgende optionale Tracking-Tools können Sie deaktivieren:

notwendige (Session-)Cookies für den Betrieb der Webseite
Matomo Webanalysedienst
Youtube Video-Player-Dienst

zurück